Wat wil Stichting WeSmoke

EnglishUsAvlag

Wat wil Stichting WeSmoke?

Onze organisatie wil op basis van bestaande feiten en onderzoek de publieke opinie en regelgeving betreft consumptie van cannabis verbeteren. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid heeft onze stichting in de afgelopen jaren al verschillende resultaten kunnen boeken in haar doelstellingen. Door samen op een doordachte manier het drugsbeleid vorm te geven kan uiteindelijk de juiste voorlichting worden gegeven aan het brede publiek en de consumenten in hun omgeving. 

De stichting heeft ten doel het verbeteren van de volksgezondheid en veiligheid voor wat betreft het drugsbeleid. Wij willen wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting op het gebied van stimulerende middelen, cannabis in het bijzonder zoveel mogelijk bevorderen.

Dit willen wij doen door zonder winstoogmerk ons zoveel mogelijk in te zetten voor:

- het positief beïnvloeden van het beeld rondom cannabisconsumenten en de functie van
de coffeeshop;
- het helpen bestrijden van negatieve effecten van het huidige drugsbeleid voor de
..samenleving;
- het verbeteren van het preventie- en voorlichtingsbeleid omtrent het gebruik van
..stimulerende middelen in het algemeen;
- het bijdragen aan ontwikkeling van
voorlichting, bewustwording, scholing en preventie;

Het verrichten van alle verdere handelingen die met het bovenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Infotekens

Stichting WeSmoke is groot voorstander van het maatschappelijk debat met open visie voor ieders belangen en standpunten.

Stichting WeSmoke is geheel non-profit en onafhankelijk van financiers en/of commerciële partijen. Zodoende blijven wij toegankelijk vóór en actief met alle betrokkenen. WeSmoke heeft een onmisbare klankbordfunctie die vanuit vele invalshoeken wordt geraadpleegd. Hier speelt de informatie van consumenten een belangrijke rol. WeSmoke wil naast een informerende rol aan consumenten ook graag een duidelijk signaal afgeven naar zowel de samenleving als naar lokale en landelijke overheden!

Doelstellingen/statuten Stichting WeSmoke
Bestuursinformatie en Doelstellingen