Wat doet Stichting WeSmoke

EnglishUsAvlag

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door

-  het informeren van publiek, in het bijzonder ouders en jongeren;
-  het informeren van en het doen van aanbevelingen aan beleidsmakers en politici;
-  het geven van voorlichting op scholen en het participeren bij de voorlichting die
wordt gegeven binnen de hulpverlening;

-  het bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek;
-  het ontwikkelen van interventieprojecten die van nut kunnen zijn voor de
verwezenlijking van het doel;

-  deelname aan het publieke en politieke debat.
-  fondsenwerving.

De stichting streeft geen commerciële belangen na. Eventueel behaalde winst wordt aangewend voor de verwezenlijking van het doel van de stichting.

Vanuit dat oogpunt wordt onze organisatie in toenemende mate door allerlei overlegorganen aan tafel gevraagd.
De ‘know how’ binnen de stichting is bij diverse vraagstukken van steeds groter belang. Daar waar mogelijk is de stichting bijvoorbeeld ook aanwezig op verschillende festivals, demonstraties,  persmomenten, rechtszittingen en politieke debatten. Hiermee zijn wij op de hoogte van de ontwikkelingen en bieden we van daar uit de juiste informatie aan geïnteresseerden en betrokkenen. Vanuit die ervaring biedt de stichting ook deskundigen aan die ingezet kunnen worden ten behoeve van
informatievoorziening en projecten omtrent cannabis en andere roesmiddelen.

Stichting WeSmoke heeft een gevarieerd bestuursorgaan met Infotekenseen uitgebreid netwerk aan landelijke deskundigen. Een zestal ambassadeurs geeft de stichting de nodige landelijke dekking en betrokkenheid. Een lijst van duizenden inschrijvingen en maandelijks overleg met verschillende brancheorganisaties, hulpverleners en gemeenten zorgen ervoor dat wij kunnen putten uit informatie die direct vanuit de bron afkomstig is.

Stichting WeSmoke heeft de afgelopen jaren behalve met de consument ook aan tafel gezeten met: 

Instellingen
Gemeentebesturen
Landelijke politiek
Tweede Kamerleden
Lokale politiek
Beleidsambtenaren
Brancheverenigingen
Coffeeshopondernemers/Starters
Juristen
Growshops / Telers
Verslavingszorg
Onderzoekbureaus
Universiteiten
Hulpverlening
Politieorganisaties
Wijkraden/Wijktafels
Maatschappelijk werk
Personeelsdiensten
Studenten
Cannabis Social Clubs

Projecten
Coffeeshop stapavonden
Keurmerk coffeeshops (Haarlem)
Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK)
Voorlichtingsprojecten
NCC (Infotheek/Cannatheek)
Opkomstbevordering verkiezingen
Unesco immaterieel erfgoed
Consumentenservice/Helpdesk
Realiteitsrapport/Coffeeshoptour
Kamer Zeeland

Volg Stichting WeSmoke op Twitter