Voor de Consument Door de Consument

 compilatie

Vanuit de oorsprong en specialiteit van de stichting richten wij ons met een aantal activiteiten specifiek op de cannabisconsument. Door veranderingen in het politieke landschap en ingrijpende maatregelen in het cannabisbeleid blijft Stichting WeSmoke actief om de positieve resultaten van het gedoogbeleid voor deze consumenten te blijven stimuleren en de negatieve effecten tegen te gaan.

* Shop-In beurs (infotainment)
* Benodigheden en (nieuwe) accessoires monitoren
* Petities, enquetes en politieke lobby
* JustB responsible campagne
* Bonded Stores
* Opkomstbevordering bij verkiezingenInfotekens
* Keurmerk coffeeshops
* Examencommissie Vakbekwaamheid Cannabis Keten
* Informatiemateriaal voor consumenten

- Archief
- Gratis en anoniem inschrijven

Steun en Donatiemogelijkheden
Ambassadeurs
Vrienden van WeSmoke / Bonded-Stores
Consumentenservice en Klachtenrubriek