23-08-12: Vijf brandende vragen aan de Politiek

23 augustus 2012, Cannabisbeleid en de  Politiek
5 vragen waar elke politieke partij een antwoord op moet hebben

Brandende vraag2
‘Alle coffeeshops dicht’, of ‘de wietpas van tafel’. Ferme uitspraken, die echter weinig inhoudelijks zeggen over privacy, uitvoering van de richtlijnen of de aanpak van overlast. Hoe moet het verder met het Nederlandse cannabisbeleid? Vijf brandende vragen aan de landelijke politieke partijen.
- 5 Kiezersvragen Origineel bericht
- Antwoorden Politiek Banner

# 1: De landelijke invoering van de Besloten club en het Ingezetenen criterium (samen populair de wietpas genoemd) staat voor de deur. Hoe wil uw partij de negatieve effecten van de wietpas tegengaan, zoals de toename van illegale drugshandel, meer (straat)criminaliteit en (gevoelens van) onveiligheid en vermenging van de markt voor soft- en harddrugs?

# 2: Heeft uw partij ideeën of plannen om stigmatisering tegen te gaan? Mensen die cannabis gebruiken, worden vaak gestigmatiseerd. Dit risico neemt toe nu steeds meer cannabisconsumenten zich wenden tot illegale handel.

# 3: Wat is de inhoudelijke toekomstvisie van uw partij op het Nederlandse cannabisbeleid?

# 4: Het Nederlandse cannabisbeleid vraagt samenhang en focus. Welke beleidsvoornemens heeft uw partij om een gestructureerd en bovenal consistent beleid te creëren? Hoe wil uw partij dit beleid concreet vormgeven?

 # 5: Het cannabisbeleid is mede zo’n heet hangijzer omdat ‘de achterdeur’, de aanlevering aan de coffeeshop, illegaal is. Hoe staat uw partij in deze discussie?

- Archief