15-08-12: Flyers Meldpunt Zeeland

15 augustus 2012, Stichting verspreidt 100.000 flyers in 4 grote Zeeuwse gemeenten. Zeeuwse burger krijgt onafhankelijk meldpunt voor drugsoverlast in Zeeland.

Komende week zullen er in Vlissingen, Goes, Middelburg en Terneuzen zo’n 100.000 flyers de deur uitgaan om mensen attent te maken op de mogelijkheid van een nieuw meldpunt voor drugsoverlast.flyer_Wietpas
Initiatiefnemer Stichting WeSmoke is een landelijke consumentenorganisatie die zich bezig houdt met de belangen van de burger en met name de cannabisconsument in Nederland. In dat kader doen zij veel aan voorlichting, delen informatie en stellen politieke vraagstukken rond dit onderwerp aan de kaak. Stichting WeSmoke heeft een landelijke dekking en is gesprekspartner van verschillende gemeenten in Nederland.
De doelstellingen zijn niet alleen gericht op diegene die af en toe in een ontspannen sfeer  een jointje wil roken, of diegene die wegens medicinale redenen baat kan hebben bij het gebruik van cannabisproducten. Ook burgers die helemaal geen relatie tot cannabis hebben kunnen hier hun ervaringen of ongenoegen  kwijt over het drugsbeleid in Nederland.
Van de ouders van een volwassen kind die liever hebben dat hij/zij het bij een veilige coffeeshop koopt tot de buurtbewoner en ondernemer die overlast ondervindt van de illegale (straat)handel.
Het meldpunt wietpasoverlastzeeland.nl is geen middel om sympathie te wekken voor cannabis op welke manier dan ook, doch uitsluitend een middel om een bijdrage te leveren aan de openbare orde en de leefbaarheid  van woon en leefgebieden.

Sinds 1 mei van dit jaar zijn er een aantal belangrijke wijzigingen aangebracht aan het drugsbeleid onder de noemer “wietpas”.
De vraag die nu steeds vaker gesteld wordt is of de wietpas een bijdrage levert aan deze belangrijke doelstellingen van ons coffeeshopbeleid.
Sinds de invoering van de wietpas door dit kabinet is het namelijk voor buitenlanders verboden zich in een coffeeshop te begeven, laat staan cannabis aan te schaffen.
Nederlandse cannabisconsumenten mogen sinds de invoering van de wietpas alleen nog bij hun coffeeshop binnenkomen als zij zich registreren als lid. Hierbij dienen zij in de coffeeshop een persoonlijk uitreksel te overhandigen van de gemeentelijke basisadministratie. Politie en ambtenaren controleren bij de coffeeshops of deze registraties wettelijk in orde zijn.

Holland__ZeelandNa bijna 4 maanden ‘wietpas’ is in de 3 zuidelijke provincies gebleken dat 60 tot 90 procent van de Nederlandse coffeeshopbezoeker zich niet wenst in te schrijven. Bang voor carrière, toekomst, werk of omdat zij niet wenst te worden geregistreerd als zogenaamde blower. Deze groep mensen voelt zich gedwongen de illegale (straat)handel op te zoeken om aan zijn genotsmiddel te komen. Naast de volhardende buitenlandse bezoeker is dit dus een aanzienlijk aantal mensen die zich gedwongen met criminele activiteiten bezighoudt omdat zij cannabis consumeert. Dit is ook de reden van de toename van overlast en criminaliteit in de zuidelijke provincies.  Bovendien begeeft hierbij onze jeugd zich op onverantwoord gevaarlijk terrein waarbij 18 jaar niet meer de grens is zoals het bij coffeeshops wel het geval is.

- Archief