06-07-12: Meldpunt Wietpas Overlast Zeeland

6 juli 2012,  WietpasOverlastZeeland woz

Wat houdt de wietpas in?
Met ingang van 1 mei 2012 kunnen blowers alleen nog maar wiet kopen als zij beschikken over een wietpas. Om deze pas te krijgen, moeten zij lid worden van een coffeeshop. Per coffeeshop is slechts ruimte voor 2.000 leden. Om lid te kunnen worden van een coffeeshop, moet men een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie bij de betreffende coffeeshop tonen. Aan een uittreksel zijn kosten verbonden. Deze regeling is alleen van toepassing op Nederlanders. Buitenlanders zijn niet meer welkom in de coffeeshops. Met de wietpas wil de overheid drugstoeristen weren.

Waarom het meldpunt Wietpasoverlast?
In de media staan tegenstrijdige berichten over de mogelijke overlast sinds 1 mei 2012. Hierbij valt op dat er veel voor- en tegenstanders zijn.
Meningen van de overheid en de burger staan vaak
haaks op elkaar.
BACKWOZ1Via dit meldpunt kunt u de overlast die u wel of niet ondervindt melden, uiteraard op anonieme wijze. Dit meldpunt is niet bedoeld om het gebruik van cannabis op welke wijze dan ook aan te moedigen.

Ons uiteindelijke doel is aan de weet komen waar de illegale handel en overlast plaatsvinden en welke oplossingen alle betrokkenen zelf voor ogen staan. Zowel misstanden als ideeën worden uiteindelijk aangekaart bij de gemeente, politie, hulpverleners en de media. Anonimiteit is gewaarborgd.