01-11-12: Coffeeshop Consumentenservice

logonovadickentron1 november 2012, Sinds kort maakt Novadic Kentron onderdeel uit van een panel van deskundigen welke vragen beantwoord die binnen komen via de site van WeSmoke, een organisatie voor cannabisconsumentenbelangen. WeSmoke heeft in de korte tijd van zijn bestaan stevig aan de weg getimmerd. De belangrijkste pijlers van stichting WeSmoke zijn het verbeteren van de voorlichting over cannabis, en preventie van gezondheidsproblemen en afhankelijkheid. Daarnaast staan decriminalisering en destigmatisering van de cannabisconsument hoog in het vaandel.

Voor stichting WeSmoke is het belangrijk om de consument een waarborg te kunnen bieden van veiligheid, kwaliteit en voorlichting op de lange termijn. Eenduidigheid, liefst op landelijk niveau, is cruciaal. WeSmoke kiest daarom voor een neutralere positie dan veel activistische bewegingen. WeSmoke oppert liever een idee dan dat openlijk actie gevoerd wordt, in de overtuiging dat op die manier op de lange termijn meer winst te behalen valt. Misschien kunnen we WeSmoke vooral als lobbyisten typeren. Dat klinkt misschien gek, maar zij lobbyen tenslotte voor de belangen van cannabisminnend Nederland.

Keurmerk coffeeshops
Stichting WeSmoke is al langere tijd bezig met het ontwikkelen van een certificaat/keurmerk voor coffeeshops (persbericht/certificaat 07-03-2012). Hierbij is contact ontstaan met de gemeente Haarlem, waar men al twee jaar een keurmerk aan het ontwikkelen was. Stichting WeSmoke heeft ook een bijdrage kunnen leveren aan het definitieve keurmerk, dat op 1 januari 2013 in de gemeente Haarlem in werking zal treden.

Consumentenservice Bron: Novadic – Kentron
Een van de bijdragen van WeSmoke aan dit project is het aanbieden/realiseren van een consumentenservice. Als aanvulling op het keurmerk heeft WeSmoke voorgesteld om de cannabisverpakking van de ‘keurmerkshops’ te voorzien van een e-mailadres voor consumentenservice. Hierover wordt een dezer dagen definitief beslist. Iedereen die vragen heeft over cannabis, coffeeshops, verslaving, drugs, overlast et cetera, kan dan een beroep doen op deze service.

(Inmiddels is besloten de bedrukking van zakjes voorlopig uit te stellen met het oog op een eventueel gereguleerde achterdeur. De consumentenservice is echter wel aktief via projectraad TripleC)